Çalışma Alanlarımız

Özel Çalışma Alanlarımız

 • Şehit Aileleri Adına Açılacak İdari İşlemin İptaline İlişkin davalar
 • Şehit sayılmayan askerlerimizin şehit sayılması için açılacak davalar
 • Şehit ailelerine maaş bağlanması için açılacak davalar
 • Şehit Aileleri Adına Geriye Doğru borç çıkarma işleminin iptali davaları
 • Şehit yakınlarının iş hakkından yararlanması için açılacak davalar
 • Şehit Aileleri Adına Açılacak Tazminat Davaları
 • Şehit Ailelerine Nakdi Tazminat Ödenmemesi İşleminin İptali davaları
 • Şehit Ailelerine Şahadet Belgesi Verilmemesi İşleminin İptali davaları
 • Gazi Sayılmama İşleminin İptali Davaları
 • Gazilik Ünvanın Alınması İçin Açılacak Davalar
 • Gazilerimiz  Adına Açılacak Tazminat Davaları
 • Gazilerimize Maaş Bağlanması İçin Açılacak Davalar
 • Tam yargı davaları
 • İdari İşlemin İptaline İlişkin Davalar
 • Memur davaları
 • Disiplin Cezaları
 • Atamalar
 • Tazminat Davaları
 • Gazilerimizin İş Hakkından Yararlanması İçin Açılacak Davalar
 • İntihar ettiği İddia edilen askerlerimizin şehit sayılması İçin açılacak davalar
 • Hastalık ve serbest sevkler nedeniyle vefat eden askerlerimizin şehit sayılması İçin açılacak davalar
 • İflas ve konkordato davaları
 • İcra Takip Davaları
 • İhtiyati haciz
 • Çek, senet ve ilamsız icra takipleri
 • İflasın ertelenmesi
 • Nafaka alacaklarının takibi
 • Çocuk teslimi icra takipleri
 • Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
 • İcra takibine itiraz
 • İtirazın İptali – Kaldırılması davaları.
 • Anlaşmalı boşanma
 • Çekişmeli boşanma
 • Nafaka davaları
 • Mal rejimleri ile davalar
 • Mal paylaşımı ile Davalar
 • Velayet Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları
 • Babalık Davaları
 • Tanıma ve Tenfiz
 • Vesayet Davaları
 • Vasiyetname
 • Evlat edinme
 • Evlenmeye izin verilmesi istemli davalar
 • Evlenme işleminin iptali veya yokluğuna dair davalar
 • Kat Malikleri Kurulun kararlarına itiraz
 • Devremülk Sözleşmeleri İptaline İlişkin davalar
 • Apartman Yöneticiliğinden Kaynaklanan davalar
 • Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davalar
 • Vasi Atanması
 • Gaiplik
 • Yaş Düzeltme
 • Cinsiyet değişikliği davası
 • Kayyım Atama
 • İsim düzeltme davaları
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Sendikalar Hukuku
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
 • Hizmet Tespiti Davaları
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar
 • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
 • Uzlaşma aşamalarında danışmanlık
 • Uzlaşamama sonucu açılan bedel davası takibi
 • Kamulaştırmaya karşı iptal davaları
 • Hekimin Sorumluluğu
 • Yanlış Müdaheleden kaynaklanan
 • Hasta Hakları
 • Hekim Hakları
 • Banka Dosya Masrafları İadesi
 • Satıcının Hakem Heyeti Kararına İtirazı
 • Tüketici Kredisinden Kaynaklanan Davalar
 • Kredi Kartından Kaynaklanan Davalar
 • Ayıplı Hizmet
 • Ayıplı Mal
 • Bilişim Araçları Yoluyla işlenen suçlar
 • Elektronik Belgelerin Hazırlanması
 • Bilişim Yoluyla Verilere İzinsiz Erişim
 • Bilişim Yoluyla Bilgilerin Çalınması veya Değiştirilmesi
 • Bilişim Yoluyla Çalınan Kişisel Bilgilerin Yayınlanması
 • Bilişim Yoluyla Taciz ve Tehdit Suçlarının Takibi
 • Kiralananın Tahliyesi
 • Kira Alacakların Yasal Takibi
 • Tapu iptal ve Tescil davaları
 • Gayrimenkul Satış Vaadinden Kaynaklanan
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan davalar
 • Emlakçı Alım-Satım Mukavelesinden Kaynaklanan davalar
 • Şirketler hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Kambiyo Davaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Fikri ve Sınai Haklar Davaları
 • Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
 • Tahkim Davaları
 • Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar
 • Tenkis Davaları
 • Vasiyetname Hazırlanması
 • Veraset Davası
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar
 • Mirasın reddine dair davalar
 • Ağır Ceza Davaları
 • Asliye Ceza Davaları
 • Sulh Ceza Davaları
 • Ceza Davaları
 • Kovuşturma İşlemleri
 • Soruşturma İşlemleri

Aile Hukuku

Boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, vesayet ve miras hukuku gibi aile hukuku konularında hizmet sunmaktadır.

İş Hukuku

İş hukuku alanında danışmanlık hizmetleri sunmakta ve işçi- işveren uyuşmazlıklarında avukatlık hizmetleri vermektedir.

Vergi Hukuku

Vergi mevzuatı, vergi beyannameleri, vergi denetimleri ve vergi davaları konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Suç isnat edilen kişilerin savunmasını yapmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Tapu işlemleri, kira sözleşmeleri, ipotek işlemleri, kat mülkiyeti hukuku ve tapu iptal davaları gibi gayrimenkul hukuku alanında hizmet vermektedir.

İş Hukuku

İş hukuku konularında, işe alım, iş sözleşmeleri, işçi hakları, işçi sağlığı ve güvenliği, işten çıkarmalar, iş uyuşmazlıkları ve diğer iş hukuku konularında hizmet vermektedir.

Enerji Hukuku

Enerji sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerine, proje geliştirme, enerji üretimi, dağıtımı ve ticareti konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Ticaret Hukuku

Şirket kuruluşu, şirket sözleşmeleri, ticari sözleşmeler, alacak takibi ve ticari uyuşmazlıkların çözümü gibi ticaret hukuku alanında hizmetler vermektedir.

Uyuşturucu Suçları

Uyuşturucu suçlarından dolayı açılan davalara savunma sağlama, ceza davalarında müvekkillerine hukuki destek sağlama gibi konular yer almaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Patent, marka, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.